Nazaj
Izkaznica podjetja

1. Izjava o omejitvi odgovornosti/pravna obvestila
msg Plaut UAP d.o.o.
Titova cesta 8
2000 Maribor
Telefon: +386 2 2356 200
E-pošta: info.mPUAP@msg-plaut.com

Sedež podjetja: Maribor
Vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču Maribor v. št. 2023/21436
Davčna številka: SI80773575

Vodstvo podjetja: Andrej Kline, Christian Knogler.

1.1 Copyright
© 2023 msg Plaut UAP d.o.o.
Vse pravice pridržane. Vse vsebine spletnih strani podjetja msg Plaut UAP, vključno s slikami in postavitvijo, so zaščitene z avtorskimi pravicami. Podvajanje informacij, podatkov, slik itd., še posebej komercialne uporabe besedil, delov besedila ali slik, zahteva predhodno, pisno soglasje podjetja msg Plaut UAP. Vsebine spletnih strani vključno z okvirjanjem (ang. »framing«), globinskim povezovanjem (ang. »deep linking«) in podobnimi dejanji, se ne smejo spreminjati ali razširjati.

1.2 Odgovornost/jamstvo

msg Plaut UAP skrbno preverja razpoložljive informacije na internetu in jih stalno posodablja. Kljub temu ni mogoče zagotoviti točnost celotne vsebine. Zato msg Plaut UAP ne prevzema nikakršne odgovornosti in ne jamči za popolnost, točnost in tematiko podatkov in informacij, ki so na voljo. Prav tako ne sprejema nikakršne odgovornosti in/ali ne daje zagotovila v zvezi z izjavami o prihodnosti, ker te izjave temeljijo na prepričanju in ocenah vodstva msg Plaut UAP in tako nosijo tveganja in negotovosti. Izključitev odgovornosti in jamstva velja tudi za vse povezave, na katere se neposredno ali posredno nanašajo spletne strani. msg Plaut UAP ni odgovoren za vsebino drugih spletnih strani.msg Plaut UAP si pridržuje pravico, da brez obveščanja spremeni ali dopolni informacije, ki so na voljo.