JR-RR-Pametna tržnica
msg Plaut UAP sprejema izziv razvoja visoko-tehnoloških produktov v sklopu javnega razpisa za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

Ker pri razvoju svojih produktov zmeraj stremimo k odličnosti, se zavedamo pomena spodbude raziskav, neprestanega tehnološkega razvoja in donosnosti inovacij. Zato smo v msg Plaut UAP združili moči s podjetjema Lunežnik d.o.o. in A-J-S d.o.o. ter s svojim projektom Pametna tržnica – razvoj visoko tehnološkega produkta za distribucijo oz. prodajo lokalnega sadja in zelenjave – pridobili sofinanciranje Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«.Projekt pametne tržnice prepoznava probleme pomanjkanja 24h/dan zadovoljitve potrebe po lokalnih produktih, ki jih drugače ponujajo tržnice in na njih odgovarja s končnim rezultatom oz. produktom v obliki samopostrežnih kioskov, ki bodo odjemalcem ponujali lokalno sadje in zelenjavo v vsakem trenutku dneva, brez prisotnosti prodajalca. V msg Plaut UAP smo si tako z začetkom 12. 6. 2018 kot cilj zastavili razvoj 2 naslednjih rešitev:

• spletno aplikacijo Pametna tržnica, katere namenski cilj je uporabniški vmesnik za uporabo produkta Pametna tržnica in
• sistem umetne inteligence Pametna tržnica, katere namenski cilj je zagotavljanje ugotavljanja morebitnih zlorab pri vračilu produktov.
Izbrani člani našega tima so polni elana sprejeli izziv in se za 24 mesecev zavezali k raziskovanju in razvoju teh inovativnih rešitev.Za več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji pojdite na: www.eu-skladi.si
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

2021 – Uspešen zaključek projekta
Uspešno smo zaključili z implementacijo programske podpore za projekt Pametna tržnica.
Prestali smo testiranje in odpravo napak. Produkt je pripravljen v prototipni izvedbi celotnega delujočega kioska.

JR-RR-Večmodalna urbana mobilnost
msg Plaut UAP sprejema izziv razvoja visoko-tehnoloških produktov v sklopu javnega razpisa za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

Pri msg Plaut UAP se zavedamo, da morajo podjetja svoje napore neprestano usmerjati v raziskave in razvoj, če želijo ohranjati vodilen položaj na trgu. To je edini pravi način za spodbujanje inovativnosti znotraj organizacije. Naš najnovejši izziv na področju raziskav predstavlja projekt “Večmodalna urbana mobilnost”, za katerega smo s konzorcijskima partnerjema pridobili sofinanciranje Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«.
Pametno urejanje področja mobilnosti v mestih je eden izmed ključnih elementov pametnih mest. Z razvojem interneta stvari in interneta storitev se to področje tudi intenzivno razvija, kljub vsemu pa obstoječe rešitve ne ustrezajo potrebam vseh mest. Rezultat projekta Večmodalna urbana mobilnost bo razvoj pametne platforme za upravljanje parkiranja in spodbujanje multimodalnega načina potovanj do končnega cilja v urbanih okoljih z naslednjimi ključnimi cilji:
• zmanjšanje prometa in onesnaževanja okolja v mestnih središčih,
• poenostavitev in olajšanje parkiranja v mestnih središčih terpoenostavitev in spodbujanje multimodalnega,
• trajnostno usmerjenega načina potovanj.

Izbrani člani vseh konzorcijskih partnerjev so se z navdušenjem zavezali k raziskovanju in razvoju inovativne storitve, ki bo trajalo 24 mesecev.

Za več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji pojdite na: www.eu-skladi.si
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.