Visoko učinkovita platforma za oblačna okolja

Pri upravljanju pozavarovanja zavarovalnice pričakujejo popolno sistemsko podporo pri obravnavanju izhodnih pozavarovalnih premij, izračunu vseh relevantnih pozavarovalnih vrednosti ter poročanju. Zato podjetja, ki so usmerjena k učinkovitosti, iščejo način, s katerim bi vzpostavila red pri obdelovanju dolgih preglednic in kompleksnih statistik, ter tako optimizirala svoje poslovanje.
UAP.Reinsurance je učinkovita oblačna rešitev, ki ponuja celoten obseg storitev potrebnih za celovito pokrivanje vrednostne verige v življenjskem ciklusu zavarovalnice. Sistem podpira tako proporcionalno kot tudi ne-proporcionalno pozavarovanje, vključno z obveznim in fakultativnim pozavarovanjem. Z našo rešitvijo boste lahko na enem mestu hranili vse pozavarovalne pogodbe in določali pravila za končne pozavarovalne obračune, kadar koli dostopali do vseh informacij in se v okviru omenjenih pravil povezovali s poljubnim številom pozavarovalnic. Ker je UAP.Reinsurance med drugim tudi uporabniško usmerjen sistem, uporabnikom ne omogoča samo vpogleda v pozavarovane dele zavarovalnih pogodb, ampak tudi v razporeditve pozavarovanih rizikov v sklopu procesa preverjanja rizikov, tj. underwritinga.
Zbirajte, centralizirajte in analizirajte podatke o pozavarovanju natančno in hitro, ne glede na to ali boste našo rešitev vključili v svoje IT okolje kot integriran del vašega sistema, ali vse obstoječe storitve uporabljali kot neodvisen sistem.

Imate še kakšno vprašanje?
Prenesi produktno brošuro

Pretvarjanje zastarelega v trajnostno

Poslovni
katalizator
Univerzalna
povezljivost
Moč oblaka
Spletna storitev –
Underwriting capacity
Avtomatizirani
procesi
Celostna DevOps
storitev

Naša visoko učinkovita IT-rešitev optimira vaše administrativne procese, omogoča izdatno preslikovanje vseh relevantnih podatkov in nudi enotno sistemsko arhitekturo, s čimer zagotavlja optimalno in varno implementacijo vaših pozavarovalnih poslov.

Dobro definirani vmesniki zagotavljajo nemoten potek dela vseh vaših poslovnih procesov. UAP.Reinsurance nenehno podpira varno in zanesljivo izmenjavo informacij in hiter začetek razvoja vse od neposrednega uvoza pogodbenih stanj, tehničnih provizij, škodnih zahtevkov in rezerv iz sistema za administracijo pogodb, izvoza v glavno knjigo in podatkovno skladišče, ter vse do storitve za avtorizacijo in uporabniškega vmesnika.

Naša za oblak primerna programska rešitev temelji na arhitekturi mikrostoritev in jo je zaradi tega mogoče namestiti v obliki posnetkov zabojnikov Docker. Oblak prinaša različne možnosti in priložnosti za vaše podjetje, kot na primer sposobnost samodejnega skaliranja, napredno robustnost in samo-ozdravitveni mehanizem, razmnoževanje oz. podvojevanje v različnih podatkovnih središčih in časovnih pasovih, podrobno spremljanje, neprestano dosegljivost (24h/dan), sodobne varnostne tehnologije in drugo.

UAP.Reinsurance nudi sinhrono delovanje s sistemi za upravljanje pogodb, v sklopu procesa preverjanja rizikov, z namenom zagotavljanja informacij o pozavarovalnih deležih in akumulaciji rizikov.

Možnost vnaprej določenega avtomatiziranega urnika paketnih obdelav vam omogoča občutno povečanje avtomatizacije kompleksnih rutinskih opravil in zmanjšanje potrebnega časa za procesiranje. Naša rešitev znatno zviša vašo produktivnost in kvaliteto procesiranja v digitalnem okolju.

Ker je sistem UAP.Reinsurance primeren za oblak, lahko nudimo tudi vzpostavljanje in vzdrževanje izvajalnega okolja, vzdrževanje programske opreme in izvajanje operativnih procesov. Modeli financiranja, po katerih se določa stopnja navedenih storitev, so prilagodljivi glede na potrebe vašega podjetja.

Prednosti

Visoka stopnja zaščitenosti naložb in zagotavljanja varne prihodnosti zaradi v storitve usmerjene sistemske arhitekture in najsodobnejše Java tehnologije

Kratek rok implementacije v obdobju približno 2-3 mesecev od začetka projekta do uvedbe, vključno s konfiguracijo in parametrizacijo sistema kot del naše standardne ponudbe

Orodja in naša specializiranost za migracijo podatkov zagotavljajo nemoten prehod iz predhodnih sistemov

Popolna prilagojenost za oblak, s čimer je zagotovljena večja hitrost, dostopnost, dolgoročnost in zanesljivost celotne rešitve

Stroškovno učinkovita rešitev zaradi velikega števila avtomatiziranih procesov in omogočanja efektivne administracije
Pozavarovalni obračun omogoča izračun vseh prejemkov in odhodkov cedenta glede na vsako pozavarovalnico

Razpoložljivost celostne storitve v obliki SaaS ali na lokaciji

Visoka stopnja integracije s centralnimi sistemi (npr. sistem za upravljanje pogodb) in obrobnimi sistemi (npr. glavna knjiga ali  podatkovno skladišče)

Funkciji večjezičnosti in večvalutnosti sta del standardnega paketa

Uporabniku prijazen sistem z intuitivnim vmesnikom, ki omogoča preprosto konfiguracijo