Naši certifikati

Standard ISO 27001:2013 se ukvarja s sistemom upravljanja varovanja informacij (SUVI). Z vpeljavo tega sistema je podjetje razvilo in v celoten okvir poteka dela preneslo sistematičen pristop k upravljanju vseh vrst podatkov ter tako zagotavlja njihovo varnost. SUVI predstavlja živ sistem, kar pomeni, da smo se zavezali k neprestanemu spremljanju, analiziranju, vrednotenju in izboljševanju vseh procesov v sklopu razvoja, vzdrževanja, implementacije, podpore in prodaje lastnih programskih rešitev.

Mednarodno priznan standard ISO 27001:2013

Standard ISO 27001:2013 se ukvarja s sistemom upravljanja varovanja informacij (SUVI). Z vpeljavo tega sistema je podjetje razvilo in v celoten okvir poteka dela preneslo sistematičen pristop k upravljanju vseh vrst podatkov ter tako zagotavlja njihovo varnost. SUVI predstavlja živ sistem, kar pomeni, da smo se zavezali k neprestanemu spremljanju, analiziranju, vrednotenju in izboljševanju vseh procesov v sklopu razvoja, vzdrževanja, implementacije, podpore in prodaje lastnih programskih rešitev.

The internationally recognized standard ISO 27001:2013